Gminne Inwestycje

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012

Wartość projektu: 30 087 127,40 zł
Finansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 574 058,27 zł
 • Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 15%- 4 513 069,11 zł


Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Realizacja projektu „Wirtualny Powiat” na tak dużym terenie, jest możliwa dzięki współpracy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów:

 • Starostwo Powiatowe w Łęcznej
 • Urząd Gminy Puchaczów
 • Urząd Gminy Milejów
 • Urząd Gminy Ludwin
 • Urząd Miejski w Łęcznej
 • Urząd Gminy Cyców
 • Urząd Gminy Spiczyn

 • Starostwo Powiatowe w Świdniku
 • Urząd Gminy Mełgiew
 • Urząd Gminy Piaski
 • Urząd Gminy Rybczewice
 • Urząd Miasta Świdnik
 • Urząd Gminy Trawniki

 • Starostwo Powiatowe we Włodawie
 • Urząd Gminy Hanna
 • Urząd Gminy Wyryki
 • Urząd Gminy Stary Brus
 • Urząd Gminy Urszulin
 • Urząd Gminy Hańsk
 • Urząd Gminy Wola Uhruska
 • Urząd Gminy Włodawa


Inwestycja ta pozwoli na:

 • wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
 • podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
 • stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
 • wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
 • wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.


W związku z realizacją projektu, przewiduje się także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze uzyskają łatwiejszy dostęp do portali informacyjnych zawierających dane dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, atrakcji turystycznych, gospodarki oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatów biorących udział w projekcie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót