Gminne Inwestycje

Kanalizacja  - Szamba do lamusa

Kanalizacja - Szamba do lamusa

W pierwszym kwartale br. rozpocznie się realizacja projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Spiczyn i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spiczyn i Kijany” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Ogólna wartość projektu to kwota  6365413,43 zł  a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 4721227,14 zł.
 
Jest to jedna z największych inwestycji w historii gminy Spiczyn w zakresie której zostanie wykonana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m3 ścieków na dobę, 6 szt. przepompowni ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12,587 km oraz 194 przyłącza od sieci głównej do studzienek rewizyjnych. Realizacja projektu ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kijany i Spiczyn oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 
 
Wykonawcą inwestycji jest firma „WOD-BUD” sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, która w postępowaniu przetargowym pokonała 14 konkurencyjnych firm z terenu całego kraju. Zgodnie z harmonogramem prac, w m-cu marcu  planowane jest wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na teren budowy oczyszczalni, jednocześnie rozpoczną się roboty budowlane związane z budową kolektora sanitarnego. Wykonawca deklaruje zakończenie robót budowlanych w I kwartale 2013 roku.
 
 
Zarówno Inwestor jak i Wykonawca pragną ścisłej współpracy z mieszkańcami Kijan i Spiczyna w trakcie realizacji inwestycji i jednocześnie deklarują chęć rozwiązywania ewentualnych problemów na zasadach wzajemnego zrozumienia i szacunku.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót