Logotypy dofinansowania

Gmina Spiczyn

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Spiczyn” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest . Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 30.06.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Spiczyn dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Spiczyn, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami.

Wartość grantu: 71 140,00 PLN

 

Logo PEFRON oraz Gmina Spiczyn