Wybory 2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO

Z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Na podstawie art. 422 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) – podaje do publicznej wiadomości informację o podziale na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę wybieranych radnych w wyborach do Rady Powiatu w Łęcznej, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej.

  1. Rada Powiatu Łęczyńskiego w dniu 4 lipca 2002 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVII/216/2002 w sprawie podziału Powiatu Łęczyńskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, a mianowicie:


NUMER OKRĘGU

WYBORCZEGO

GRANICE OKRĘGU

WYBORCZEGO


LICZBA RADNYCH

WYBIERANYCH W

OKRĘGU

WYBORCZYM

OKRĘG

WYBORCZY NR 1


Gmina Cyców i Gmina Puchaczów


4

OKRĘG

WYBORCZY NR 2


Gmina Milejów


3

OKRĘG

WYBORCZY NR 3


Gmina Łęczna


7

OKRĘG

WYBORCZY NR 4


Gmina Spiczyn i Gmina Ludwin

3  1. Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej jest budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej, pokój 101, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.
Starosta Łęczyński
/-/ Roman Cholewa

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót