Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2015 r. tj. wtorek o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Spiczynie im. Jana Pawła II odbędzie się XII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

 

RG.0002.12.2015                                                                                                                      

1)      Otwarcie sesji.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)      Odpowiedzi na interpelacje.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn  na rok 2015.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wartości stawek podatku od nieruchomości.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wartości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

10)   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych  w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

11)   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

12)   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej            do obliczenia podatku rolnego na 2016r.

13)    Zamknięcie obrad.

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Joanna Dejko

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót