Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o X sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o X sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 września 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się X sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 

1)      Otwarcie sesji.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4)      Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2015r.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej.

10)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości    gruntowych.

11)   Odpowiedzi na interpelacje.

12)  Zamknięcie obrad.

  

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy            

                                                                                                          Joanna Dejko

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót