Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o I sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o I sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2018 r. tj. piątek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  4. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Spiczyn.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Spiczyn.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Spiczyn.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Spiczyn.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Spiczyn.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994  z późn. zm/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót