Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XL sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XL sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2018r. tj. wtorek o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XL sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 

1) Otwarcie sesji.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.

6) Odpowiedzi na interpelacje.

7) Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
  Joanna Dejko
 
 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1073. z poźn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót