Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2017r. tj. wtorek o godz. 12:30 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Spiczyn.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
  6. Odpowiedzi na interpelacje.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy
 
(-) Bolesław Karpiński

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót