Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji nadzwyczajnej

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 września 2022 r. tj. poniedziałek o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się nadzwyczajna sesja (nr XLI) VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2022r.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót