Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

Zawiadomienie o XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2022 r. tj. wtorek o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn. Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn w roku 2022.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami ,w tym z wykonania uchwał Rady.
 13. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót