Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

Zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2021 r. tj. piątek o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się nadzwyczajna XXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 
(-) Artur Barczak
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót