Sesje Rady Gminy

Sama konferencyjna

ZAWIADOMIENIE o XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 września 2021 r. tj. czwartek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2021 roku:
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2021 r.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 
(-) Artur Barczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót