Sesje Rady Gminy

zdjęcie sali konferencyjnej

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. tj. środa o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad: 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Wolne wnioski  i informacje. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Spiczynie. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.
  10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący  Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót