Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn | Gmina Spiczyn