Opieka nad zwierzętami

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zaproszenie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zaproszenie

Urząd Gminy Spiczyn w ramach realizowanego przez Gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zaprasza lekarzy weterynarii i właścicieli gospodarstw rolnych do złożenia oferty cenowej dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych obejmującej zakres usług określonych w załączonym wzorze umowy.

 

Oferty można składać w Urzędzie Gminy Spiczyn w pokoju  nr 6  do godziny 14.00 dnia 15 marca 2016 r.

Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy według załączonego wzoru.  

 

Załącznik:


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót