Aktualności

Informacja

Ogłoszenie o ograniczeniu funkcjonowania Urzędu Gminy Spiczyn

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, Wójt Gminy Spiczyn informuje o ograniczeniach w pracy Urzędu.
  1. Urząd Gminy wykonuje wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.
  2. Sposób wykonywania zadań wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.
  3. Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną – 81 75 77 048 oraz elektroniczną.
  4. Prosimy o ograniczenie wizyt jedynie do spraw pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa.
 
Z up. Wójta Gminy Spiczyn
/-/
Mgr Bernadeta Przybylska-Bartnik
Z-ca Wójta Gminy
/podpisano elektronicznie/
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót