Aktualności

Grafika zarządzenie

Zarządzenie Nr V.13.2020 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie i Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie.

Na podstawie Polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. wydanego w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Zawieszam działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie i Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.


§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie oraz Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie.


§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr V.13.2020 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 13 marca 2020 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [162.74 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót