Aktualności

Informacja Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

Informacja Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach informuje, że eksploatacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny będzie prowadzona w sposób dotychczasowy.
W przypadku niepogorszenia się sytuacji ogólnej woda dla odbiorców będzie spełniania odpowiednią jakość zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
Jednocześnie informuje, że wstrzymano odczyty wodomierzy przez inkasentów do 31.03.2020 r.
 
Ponadto informujemy, że jeżeli zajdzie konieczność wprowadzimy uzdatnianie wody polegające na dezynfekcji sieci podchloryn sodu.
 
 
                                                                      
Z poważaniem
z up. Dyrektora
Dorota Pasternak

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót