Aktualności

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr V.12.2020 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 6 marca 2020 r.

W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót