Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr V.5.2020 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 22 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr V.5.2020 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 22 stycznia 2020 r.

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót