Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji na terenie Gminy Spiczyn oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Spiczyn 2014-2020 | Gmina Spiczyn