Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spiczyn informuję, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert n realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2020 r. dotyczący wsparcia zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym od nazwą:

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót