Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr IV.64.2019 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr IV.64.2019 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 30 grudnia 2019 r.

W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót