Aktualności

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu ,,Trzymaj Formę”

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu ,,Trzymaj Formę”

XI Edycja Konkursu odbywa się na terenie Szkoły przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 12. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego.
Organizatorem Konkursu są:
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
 • Starostwo Powiatowe w Łęcznej
 
Jako cele Konkursu Organizator wymienia:
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie zależności pomiędzy zbilansowaną dietą, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia,
 • kształtowanie zachowań wobec zagrożeń płynących z zaburzeń stanu zdrowia: otyłości, nadwagi, bulimii, anoreksji, uzależnień,
 • kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu oraz dokonywanie świadomych, korzystnych dla zdrowia wyborów,
 • wskazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zintegrowanie gimnazjalistów we wspólnych działaniach na rzecz promocji zdrowia,
 • sprawdzenie umiejętności zastosowania posiadanych wiadomości w rozwiązywaniu zadań podczas konkursu, przygotowaniu prac konkursowych.
 
Konkurs jest dwuetapowy:
 
Pierwszy etap polega na wyłonieniu trzyosobowych reprezentacji szkolnych. Drugi to konkurs wiedzy oraz konkurencje sportowe, w których udział biorą wybrani uprzednio reprezentanci szkół.
 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 
 • plastycznej, w kótej zadaniem uczesntików jest przygotowani plakatów na jeden z temtaów:
  1. Moja rodzina dba o zdrowie,
  2. Racjonalnie się odżywiasz zdrowie wygrywasz,
  3. Używkom mówimy NIE!
 • konkurs wiedzy i konkurencje sportowe.
 
 
Na potrzeby konkursu przeznaczono 500 złotych. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót