Aktualności

ZAPROSZENIE OFERTOWE z dnia 01.08.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE z dnia 01.08.2016 r.

GK.7062.43.2016 

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza podmioty gospodarcze  do złożenia oferty cenowej w kwotach brutto na dzierżawę ( wraz z dostawą i odbiorem do miejscowości Spiczyn w miejsce wskazane) dwóch kontenerów Kp-7 odkrytych i jednego pojemnika 1100l na okres dwóch miesięcy od 15 sierpnia 2016 do 15 października 2016r.

Ofertę należ złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego  w pokoju nr. 6, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@spiczyn.pl do dnia 5 sierpnia 2016 do godz.1000.

Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo go zamknięcia postępowania bez wskazania jakiejkolwiek ofert.

 

 

WÓJT GMINY SPICZYN
 
 Dorota Zofia Szczęsna

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót