Aktualności

Polski Instytut Rozwoju organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat

Polski Instytut Rozwoju organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat

których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone 
w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie/lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w dniach:  08-08.2016 r. – 19.08.2016 r.

 

w programie min.:

  • Farma Iluzji, 
  • Kazimierz Dolny,
  • Słoneczny Wrotków, 
  • Park zwierząt w Wojciechowie,
  • Magiczne ogrody

 

Gwarantujemy:

  • Opiekę kadry pedagogicznej
  • Transport
  • Ubezpieczenie
  • Program kulturalno- oświatowy
  • II śniadanie i obiad

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

Zapisy i informacji udziela:   

Renata Antoszek tel. 790-696-909

 

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie

Marek Chudzik  tel. 509 -688- 445

 

Odpłatność 120 zł

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie wynikających z nieprzewidywalności pogody lub z przyczyn niezależnych od organizatora


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót