Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w dniu 4 sierpnia 2016

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w dniu 4 sierpnia 2016

Gmina Spiczyn przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami w ustawie, jest obwarowany konkretnymi, wymogami. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Na stronach internetowych urzędu gminy zamieszczono diagnozę, w której określono dlaczego dane tereny można uznać za zdegradowane lub wytypowane do rewitalizacji. Do diagnozy dołączono mapy
z zaznaczonymi terenami.
 
Obszar zdegradowany podzielono na 4 podobszary obejmujących całe miejscowości: Charlęż, Kijany, Nowa Wólka i Spiczyn. Z uwagi na fakt, że obszar rewitalizacji obejmuje tereny najsilniej zdegradowane jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, a zatem najbardziej wymagające kompleksowej interwencji, za obszar rewitalizacji uznano miejscowości Charlęż, Kijany, oraz część miejscowości Nowa Wólka. 
 
Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji łatwiej będzie pozyskiwać środki zewnętrzne zarówno na inwestycje jak też na projekty społeczne dotyczące mieszkańców. Jedną z ważnych kwestii będzie ustalenie czy gmina będzie miała prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. 
 
Dlatego zapraszamy na spotkanie informacyjno  konsultacyjne dotyczące ustalenia granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Gminy Spiczyn dnia 04 sierpnia 2016. o godzinie 15.00 Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej gminy pod adresem http://www.spiczyn.pl/aktualnosci/informacje-i-obwieszenia-wojta-gminy-spiczyn/obwieszczenie-wojta-gminy-z-dn-29-czerwca-2016-r.html
 
Michał Wróblewski, tel.600 243 959, e-mail: mwroblewski.cse@vp.pl

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót