Aktualności

Informacja o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Informacja o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W związku z otrzymaną informacją z biura projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  o dodatkowym  naborze wniosków o pomoc finansową   na demontaż, transport  oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych informujemy, że wnioski można składać w Urzędzie Gminy Spiczyn pok. Nr 7  do dnia 15.07.2016 r. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w  Urzędzie Gminy Spiczyn, pok. Nr 7   oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl.
 
Kompletny wniosek wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na obiektach zawierających azbest do Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz kopią mapy zasadniczej należy dostarczyć do Urzędu Gminy Spiczyn do 15.07.2016r.
 
Wójt Gminy Spiczyn
-//-
mgr inż. Dorota Szczęsna
 
Załącznik:
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót