Aktualności

Kolonie Letnie w ośrodku wypoczynkowym TROJAK  w miejscowości ROWY

Kolonie Letnie w ośrodku wypoczynkowym TROJAK w miejscowości ROWY

Turnus od 31 lipca do 13 sierpnia

Wypoczynek letni organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia (do 2000 roku urodzenia- cały rocznik), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć :

Wypełniona kartę kolonijną

Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami. Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Opłatę za kolonie w wysokości 500 zł. za dziecko uiszczamy w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim w pok. nr 4. tel. 818520003 wew. 37

Opłata obejmuje również transport. Transport będzie zorganizowany z miejsc zbiórki, do których rodzice będą zobowiązani dowieść dzieci. O terminie i miejscu zbiórki poinformujemy telefonicznie zainteresowanych.

 

Dane do przelewu

 

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

Konto bankowe: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

NR: 43 1930 1523 2020 2000 1708 0001

(z dopiskiem kolonie, imienia i nazwiska dziecka grupa Ostrów Lubelski )

kwota 500 zł

 

wypełnioną deklaracje i zaświadczenie proszę przesłać do Urzędu Miejski w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

 

Załącznik: Karta kwalifikacyjna [plik pdf, rozmiar 88kb]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót