List do rolników i dzieci od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Pana Jacek Dubiński | Gmina Spiczyn