Aktualności

Ogłoszenie - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Ogłoszenie - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spiczynie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2016 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

 

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Spiczyn. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 15 lipca 2016 r. 

 

W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z USC w Spiczynie, Spiczyn 10C pok. Nr 3, tel. 81 7577070.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót