Aktualności

Ogłoszenie w sprawie programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”"

Ogłoszenie w sprawie programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”"

Gmina Spiczyn informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r.” jest dotowana na podstawie umowy nr 208/2016//D/OZ z dnia 08.06.2016r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków udostępnianych przez  Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „System – „Część I – usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017 oraz 50% ze środków udostępnianych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót