Aktualności

DEKLARACJA UDZIAŁU – BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SPICZYN

DEKLARACJA UDZIAŁU – BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SPICZYN

Gmina Spiczyn zamierza realizować projekt dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarstw domowych.

Deklaracja udziału w projekcie posłuży do oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, sporządzenia dokumentacji projektowej oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji
z udziałem środków z Unii Europejskiej.
Ewentualne współfinansowanie inwestycji i możliwość wzięcia udziału w projekcie będzie dotyczyć jedynie działek/gospodarstw niemających możliwości przyłączenia się do istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej.

 

Deklaracja jest dostępna w urzędzie Gminy Spiczyn oraz na stronie internetowej. Deklaracje będą przyjmowane do dnia 30.06.2016r deklaracje dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Załącznik: 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót