Aktualności

INFORMACJA z dn. 1 czerwca 2016

INFORMACJA z dn. 1 czerwca 2016

w sprawie podpisania umów użyczenia nieruchomości . W dniach 06-09 czerwca umowy będą podpisywane w godzinach od 7.30 do 17.00.

Od dnia 02 czerwca do dnia 09 czerwca 2016 r. zapraszamy do Urzędu Gminy Spiczyn (w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30) wszystkich właścicieli nieruchomości w celu podpisania umów użyczenia nieruchomości (budynku mieszkalnego lub gospodarczego) i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu o nazwie ,,Energia słoneczna w gminie Spiczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Jednocześnie informujemy, iż umowy będą podpisywane pod warunkiem wcześniejszego uregulowania wszelkich należności wobec Gminy Spiczyn.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót