Aktualności

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Spiczyn posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu Gminy Spiczyn lub do sołtysów w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Spiczyn.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 1 czerwca 2016 r.

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych mogą to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

  1. Sławomir Kozak, Janowice 77, 21- 007 Mełgiew,  tel. 601 276 070; 
  2. PGKiM Łęczna spółka z o.o., ul. Krasnostawska 54, 21-010 Łęczna tel. 81 752 10 44;
  3. Żaneta Staszewska P.H.U., ul. Niecała 15/25, 20-080 Lublin, tel. 530 830 174 lub 790 899 081.

  Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Spiczyn  - sekretariat oraz na stronie internetowej.

  Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5.000 zł.

  UWAGA!

  W przypadku nieruchomości podłączonej do kanalizacji zgłoszenie nie obowiązuje.

   

  Załaczniki:

   


  Autor: Gmina Spiczyn
  Powrót