Aktualności

Przed nami realizacja PGN-u

Przed nami realizacja PGN-u

W dniu 28 października br. Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę o przyjęciu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn”, co oznacza że stał się dokumentem obowiązującym i rozpoczyna się realizacja zadań wynikających z tego dokumentu.

Jednocześnie na początku listopada podpisano aneks do umowy nas dofinansowanie projektu „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Spiczynie poprzez opracowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii” w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie odstąpienia od wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót