Aktualności

Informacja i promocja PGN

Informacja i promocja PGN

W związku z realizacją projektu „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Spiczynie poprzez opracowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii”, informuję, że w miesiącu maju br. podjęte zostaną działania informacyjno-promocyjne polegające na:

 

Szanowny/a/  Pan/i/

………………………………

………………………………

 

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej [PGN] dla Gminy Spiczyn, zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu konsultacyjnym z ekspertem opracowującym powyższy dokument dr Tadeuszem Zakrzewskim. Opracowanie i wdrożenie PGN polegać będzie naredukcji emisji CO i zdefiniowaniu konkretnych działań,  które podjąć powinny władze gminy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. 

Najważniejszą z punktu widzenia przedsiębiorców gminy zaletą Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest fakt, że po wprowadzeniu jego w życie każdy uczestniczący w nim przedsiębiorca może otrzymać w formie dotacji częściowy zwrot nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Programu. Szczegółowe zasady opracowania PGN, jego zadań oraz finansowania dla poszczególnych zakresów prac w ramach Programu omówione zostaną na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy. 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są proszeni o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej mocy zainstalowanej energii cieplnej i elektrycznej oraz rodzaju stosowanych paliw oraz ich roczne zużycie. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i służy jedynie do pozyskania informacji. Nie jest ona zobowiązująca, więc informacje z niej wynikające traktowane są jedynie jako deklaracja. 

 

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Spiczyn
Dorota Szczęsna
 
 

2. W ramach stoiska promocyjnego Gminy Spiczyn zorganizowanego podczas imprezy plenerowej pn. „Historyczna Majówka w Zawieprzycach-2015” prowadzona będzie kampania promocyjno-informacyjna nt. Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej połączona z prezentacją plansz informacyjnych na telebimie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania stoiska i zgłaszania uwag do założeń PGN.

Załączniki: 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót