Aktualności

List Wójta Gminy Spiczyn

List Wójta Gminy Spiczyn

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn

Drodzy Mieszkańcy Gminy Spiczyn!

 

Gmina Spiczyn przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, określający kierunki działań mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Głównym celem wdrażania planu jest określenie zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy, a co za tym idzie poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców oraz osób odwiedzających teren Gminy. 

 

Prawidłowo opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy szanse Gminy Spiczyn, oraz podmiotów działających na jej terenie, w tym mieszkańców do uzyskania dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

 

Aby jak najlepiej poznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła prosimy o przesyłanie wszelkich propozycji do Urzędu Gminy Spiczyn, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach realizowanych przez Gminę. Dodatkowe informacje na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można uzyskać pod nr tel. 817577026 oraz w pokoju nr 2

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Spiczyn
Dorota Szczęsna

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót