Aktualności

Ruszają prace planistyczne

Ruszają prace planistyczne

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn wpłynęły 3 oferty od firm:

1. Bioenergetics Consulting Tadeusz Zakrzewski, 20-839 Lublin ul. Chęcińskiego 1/42

2. Euro-Direct Consulting Arkadiusz Dołba 20-819 Lublin ul. Relaksowa 25/4

3. F.C-H Ecoserv Tomasz Jacek Kowalski, 21-025 Niemce, ul. Lubelska 105

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy Bioenergetics Consulting Tadeusz Zakrzewski, 20-839 Lublin ul. Chęcińskiego 1/42. 

W związku z powyższym w dniu 16 lutego 2015 r. z wybranym Wykonawcą podpisano umowę na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn

1. W zakresie opracowania:

  • bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach: publicznym, prywatnym i przemysłowym,
  • założeń do Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  • planu Gospodarki Niskoemisyjnej (z uwzględnieniem wykorzystania OZE),
  • instrukcji monitorowania PGN  i  „bazy danych o emisji”  obejmującej metody, formy i narzędzia monitoringu.
  • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej,

2. w zakresie przeprowadzenia:

  • konsultacji społecznych PGN z mieszkańcami gminy wraz z informacją i promocją celów planu,
  • szkoleń dla pracowników samorządowych zaangażowanych we wdrażanie PGN w wymiarze min. 5 godz.

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót