Aktualności

NFOŚiGW pomoże Gminie Spiczyn

NFOŚiGW pomoże Gminie Spiczyn

W dniu 23 grudnia 2014 r. Gmina Spiczyn zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Spiczynie poprzez opracowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach tej umowy otrzyma dofinansowanie w wysokości 21505,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych) na realizację zadań wynikających z zapisów w projekcie. Najważniejsze elementy projektu to:

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn

2. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń)

Dalsze działania Gminy będą polegały na wszczęciu postępowania w celu wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Spiczyn i pozostałych zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie.

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót