Aktualności

Targi Pracy - 28 Kwiecień 2016 r.

Targi Pracy - 28 Kwiecień 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wraz z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP 
w Łęcznej zapraszają na kolejne już Targi Pracy, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 roku, w godzinach 10.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej (Centrum Zarządzania Siecią) przy Al. Jana Pawła II 95A.

Targi Pracy są jedną z form upowszechniania informacji o usługach rynku pracy. Adresowane są do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia oraz  pracodawców i przedsiębiorców mających potrzeby kadrowe teraz lub w najbliższej przyszłości.

Poprzez organizację Targów chcemy stworzyć możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu - pracodawcom z potencjalnymi kandydatami do pracy, a osobom poszukującym zatrudnienia dać szansę zapoznania się z zakresem/profilem działalności firm, poznania zasad rekrutacji, złożenia dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania siebie we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w targach wszystkich zainteresowanych, a szczególnie pracodawców i przedsiębiorców, którzy aktualnie posiadają wolne miejsca pracy lub noszą się z zamiarem zwiększenia poziomu zatrudnienia w najbliższej przyszłości. Udział
w Targach jest bezpłatny. 

Pracodawców – zainteresowanych udziałem - prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 , tel. 81) 462 37 15, elektronicznie: lule@praca.gov.pl , faksem na nr 81) 752 10 31 lub z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, e-mail: ppp.leczna@ohp.pl w terminie do 22.04.2016 r.

Równocześnie gorąco zachęcamy, aby osoby odwiedzające Targi przygotowały komplet dokumentów aplikacyjnych, które będą mogły złożyć u tegorocznych wystawców. Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz innych zainteresowanych
z terenu powiatu łęczyńskiego do zapoznania się z ofertą usług urzędu pracy oraz aktualnymi potrzebami rynku pracy.

 

Honorowy patronat nad Targami objęli: Starosta Łęczyński, portal Łęczna 24, Tuba Łęczna oraz gazeta „Wspólnota Łęczyńska”.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót