Aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia" od 2008 roku ogłasza kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł". Służy on wyróżnieniu policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu ,,Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia ,,Niebieska Linia”. Kandydatów do IX edycji zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje  (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2016 roku.


Celem konkursu jest:


· promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; 
·podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
· wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; 
· zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. 

          
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.phpa także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2016 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. 

Na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl znajduje się regulamin konkursu.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót