Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

w związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016. Poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego,

 specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru – rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia – informuje, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016r.

 
Z poważaniem
Dyrektor
inż. Zdzisław Antoń 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót