Aktualności

Komunikat prasowy  w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny

Komunikat prasowy w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego 2016r. do dnia 18 marca 2016r. będzie przyjmowała wnioski o udzielenie wsparcia producentom mleka i wieprzowiny.

Wniosek o udzielenie wsparcia będzie dostępny na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.

Wsparcie udzielane jest na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Udzielone wsparcie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji odbywać się będzie na wniosek producenta mleka lub producenta świń w terminie do dnia 18 czerwca 2016r. 

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej  do dnia 30.06.2016r., zgodnie z art. 1 ust.1 rozporządzenia 2015/1853  z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).

Wniosek należy przesłać przesyłką listowną lub złożyć osobiście w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3 20-610 Lublin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, tel.: (81) 536-37-00 oraz na stronie internetowej Agencji.

 

Agencja Rynku Rolnego

Oddział Terenowy w Lublinie

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót