Aktualności

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Spiczynie w 2020 r.

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Spiczynie w 2020 r.

Wójt Gminy Spiczyn informuję, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2020 r.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót