Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. | Gmina Spiczyn