Aktualności

Ankieta OZE

Ankieta OZE

Uprzejmie informujemy, że gmina Spiczyn zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. 

 

Ankieta zawiera informację o możliwych do zainstalowania odnawialnych źródłach energii (wraz
z ich szacunkowym kosztem), o które możliwa jest aplikacja o środki z funduszy unijnych.

 

Ankietę można pobrać poniżej, z Urzędu Gminy Spiczyn pok. nr 2 lub u Sołtysa.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Spiczyn pok. nr 2 lub do Sołtysa  stosownie do miejsca zamieszkania. 

Termin dostarczenia wypełnionej ankiety 29 lutego 2016 r.

 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie
w przypadku uzyskania środków unijnych.

 

W zależności od kryteriów w ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursach oraz merytorycznej możliwości ich spełnienia, gmina będzie składać wniosek na wybrany program.

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót