Aktualności

Ogłoszenie dla par małżeńskich, które w 2016 r. będą obchodziły Jubileusz 50-lecia

Ogłoszenie dla par małżeńskich, które w 2016 r. będą obchodziły Jubileusz 50-lecia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spiczynie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2016 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Spiczyn. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. 
 
W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z USC w Spiczynie, Spiczyn 10C pok. Nr 3, tel. 81 7577070.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót