Aktualności

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór potencjalnych wykonawców świadczących usługi odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych będących w zasobach gminy Spiczyn w sezonie zimowym 2015/2016.

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór potencjalnych wykonawców świadczących usługi odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych będących w zasobach gminy Spiczyn w sezonie zimowym 2015/2016.

Zamawiający – Gmina Spiczyn, Spiczyn 10 C, 21 – 077 Spiczyn, NIP 5050032832. Przedmiot zamówienia – świadczenie usług odśnieżania na podstawie zgłoszenia telefonicznego.
Gmina Spiczyn jest podzielona na 8 sektorów – rejonów odśnieżania:
  • Sołectwo Spiczyn,
  • Sołectwa Charlęż, Charlęż – Kolonia,
  • Sołectwo Jawidz,
  • Sołectwa Zawieprzyce, Zawieprzyce – Kolonia,
  • Sołectwo Nowy Radzic, Nowa Wólka, Stoczek
  • Sołectwa Januszówka, Ziółków
  • Sołectwo Kijany, 
  • Sołectwa Ludwików, Stawek
Realizacja usług z potencjalnymi wykonawcami nastąpi  tylko w przypadku niemożliwości wykonania usługi odśnieżania własnymi siłami i sprzętem pozostającym w dyspozycji zamawiającego i tylko za uprzednim telefonicznym uzgodnieniem z oferentem zakresu prac, poprzez wskazanie sektorów do odśnieżenia.
 
Odśnieżanie powinno rozpocząć się najpóźniej w przeciągu godziny od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 
 
Zamawiający określa minimalną szerokość odśnieżania na 2,5 metra z koniecznością zrobienia zatoczki co około 500 – 800 m w zależności od potrzeb. 
 
Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy i zastrzega sobie prawo do określenia umową faktycznego zakresu prac w oparciu o kontrolkę czasu pracy kierowcy sprzętu odśnieżającego, potwierdzoną przez pracownika Zamawiającego. Wyznaczenie terminów wykonywania pracy będzie uzależnione od potrzeb zamawiającego w zależności od warunków atmosferycznych. 
 
Pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za odśnieżanie – podinspektor Roman Stadnik tel. 81 75 77 026, tel. komórkowy 698 448 345
 
Warunkiem udziału w postępowaniu o naborze na wybór potencjalnych wykonawców świadczenia usług odśnieżania jest posiadanie/dysponowanie sprzętem do odśnieżania (pług lemieszowy jednostronny zawieszony na ciągniku, sprzęcie lub koparko-spycharce lub inne)  i złożenie/przesłanie  oferty na formularzu ofertowym z podaniem mocy silnika i podpisem. Formularz ofertowy stanowi  załącznik do ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10 C, 21 – 077 Spiczyn .

Termin składania ofert: do 04 grudnia 2015 r. do godz.13.00.

 

Załącznik:  


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót